Monarca Gold Tequila 1.75 (1.75 LTR)

Monarca Gold Tequila is 100 % Blue Agave premuim 7 year aged.