San Pellegrino Aranciata 11 Oz (11 OZ)

The sparkling orange beverage with 12% real fruit juice.