Lazzaroni Amarettini Tin (4.4 OZ)

Almond cookies for the holidays in the traditional Lazzaroni tin!