Consorzio Basil Oil (EACH)

Try this aromatic basil oil on pasta or fresh tomato-mozzarella salad.