De Bas Sake Filled Chocolates (5 OZ)

Premium European chocolates surround authentic Sake. Perfect gift for Dad!