Lipton Raspberry Tea (16 OZ)

Original Lipton Iced Tea flavored with natural raspberry. Delicious!