Maggio® Premium Part Skim Ricotta Cheese 32 oz. Tub

All natural.